Linkedin Twitter  YouTube

Een goed gesprek over purpose


Nadat we de afgelopen jaren massaal een visie en een missie hebben ontwikkeld, is het nu de beurt aan purpose. Is purpose echt iets anders, of is het vooral een nieuw woord voor iets dat we al lang kennen?

Ik denk van niet. Purpose heeft wel degelijk een andere betekenis. Een bedrijf waar purpose in het hart van de onderneming klopt, heeft een bredere kijk. Op haar eigen organisatie, en op de rol die ze speelt in de samenleving. Een definitie is:

“een conrete doelstellling die onze samenleving als geheel ten goede komt. Eentje die voorbij gaat aan alleen een financiële doelstelling en ook nuttig is voor het grotere geheel.”


Waarom zie je dat steeds meer bedrijven nu met purpose bezig zijn? Er is momentum in onze samenleving. We zien dat de manier waarop we onze bedrijven nu aansturen, niet langer de beste manier is voor de komende 20 of 30 jaar. 

Onze focus op “ik” en “nu meteen” wordt steeds problematischer. Onze uitdagingen kunnen we vaak alleen maar oplossen door juist meer samen te werken. Maar onze bedrijven zijn nu vaak nog niet zo ingericht.

Mijn ervaring met onze relaties in het voeren van een gesprek over purpose heeft twee kanten. Een kwantitatieve en een kwalitatieve.

De kwantitatieve

Een goed gesprek met de directie over purpose wordt overtuigend op het moment dat ze ook cijfermatig zien hoe het werken volgens een purpose positief effect heeft op hun omzet en winstgevendheid. Hiervoor is meer en meer bewijs beschikbaar.

Er is hard bewijs over de impact op het aantrekken en behouden van de beste talenten uit de markt. Dit werkt gewoon veel beter met een purpose. Dit is vooral belangrijk voor de jonge generaties. Ik denk dat mensen uiteindelijk meer verschil voor een bedrijf kunnen maken, dan machines of kapitaal. Waardoor dit argument alleen maar sterker wordt.

De kwalitatieve

Een goed gesprek met de directie over purpose kan worden gevoerd door gebruik te maken van het momentum in onze samenleving. We zijn allemaal mensen, en veel van ons hebben thuis een gezin en we spelen onze rol in de samenleving. Het is natuurlijk niet meer dan normaal dat onze bedrijven middenin de samenleving horen te staan om relevant te blijven. Dat is je bestaansrecht als bedrijf voor de toekomst.

 

Hopelijk inspireert dit.

 

Paul Donkers

 

Wil je eens met een van mijn collega’s of met mij verder praten over het ontsluiten van purpose in jouw organisatie? Laat ons dan iets horen via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Benieuwd naar de manier waarop wij ons purpose hebben geformuleerd? Klik hier.

Wij hebben de kwantitatieve bronnen beschikbaar en delen we op aanvraag.


By Paul Donkers

"my purpose is to help improve strategy execution, to create high performing teams and coach for effective business leaders"

Share this column: