Linkedin Twitter  YouTube
Marshall Goldsmith was recently recognized as the number one leadership thinker in the world by Harvard Business Review. He is the author, coauthor, or editor of thirty-one books, including the New York Times and Wall Street Journal bestsellers Mojo and What Got You Here Won’t Get You There.

Leiding geven aan medewerkers die meer weten dan u

Op een effectieve manier leiding geven aan hoogopgeleide professionals, vraagt bijzondere vaardigheden. Echter, misschien niet de vaardigheden die u in eerste instantie zou verwachten. Vaak weten kennismedewerkers meer dan u over hun eigen baan. Hoe kunt u dan toch mensen aansturen die meer weten over wat ze doen dan u?


Marshall Goldsmith, Paul Donkers & Herman van Herterijck, New York, USA

In zulke gevallen moet u het aspect ‘leiderschap’ benaderen vanuit de wensen en behoeftes van de werknemer, en niet vanuit de vaardigheden van u zelf. Hieronder volgen enkele tips om kennismedewerkers op een effectieve manier aan te sturen.

Maak passie zichtbaar
In het verleden werkten mensen vaak maar zo'n 40 uur per week. Terwijl, vandaag de dag, mensen vaak wel 60 tot 80 uur per week aan hun werk besteden. Het is dus essentieel dat ze hun werk graag doen. Het is ook nog eens de beste manier om burn-outs te vermijden. Leiders die zelf passie aan de dag leggen voor hetgeen ze doen, verhogen de kans dat hun medewerkers hetzelfde zullen doen. Goed voorbeeld doet volgen.

Vaardigheden versterken
Concurrentie is tegenwoordig wereldwijd. En werk is allang niet meer gegarandeerd voor de toekomst. Hierdoor is het belangrijk dat mensen hun vaardigheden voortdurend blijven ontwikkelen. Leidinggevenden moeten verder durven kijken dan de vaardigheden die alleen vandaag nodig zijn voor de organisatie. Ze moeten hun medewerkers de vaardigheden aanleren die ze in de toekomst nodig zullen hebben om concurrerend te blijven.

Weet tijd op waarde te schatten
Vandaag de dag hebben mensen veel minder tijd, wat betekent dat tijd nog waardevoller geworden is. Leiders die kostbare tijd van hun medewerkers verspillen, worden als niet effectief gezien. Leiders zullen veel meer succes boeken als ze hun mensen beschermen tegen zaken die hen teveel afleiden van hetgeen ze graag doen.

Netwerken opbouwen
Vandaag de dag gaat werkzekerheid gepaard met vaardigheden, passie èn een uitgebreid netwerk. Leidinggevenden die hun mensen de mogelijkheid bieden om, zowel binnen als buiten de onderneming, een sterk professioneel netwerk op te bouwen, binden hen aan zich. Daardoor realiseren ze een voordeel ten opzichte van hun concurrenten. Dankzij professionele netwerken kunnen mensen hun kennis uitbreiden, wat de organisatie uiteindelijk ten goede komt.


Maak passie zichtbaar

Groei ondersteunen
De beste kennismedewerkers werken niet alleen voor geld. Ze willen een bijdrage leveren en binnen hun vakgebied kunnen groeien. Leiders die hun mensen vragen "Hoe kan onze onderneming ervoor zorgen dat u groeit en uw doelen bereikt?", zullen hiervoor worden beloond door kenniswerkers.

Geluk en zingeving vergroten
Niemand ambieert een zinloze baan. Leiders moeten hun medewerkers laten zien hoe de organisatie een bijdrage levert aan het grotere geheel. Kenniswerkers zullen hun passie en energie daaraan willen geven.

Kennismedewerkers coachen is een uitdagende, maar dankbare taak. Leiders die dit doen, moeten verder kijken dan het werk alleen en ervoor zorgen dat de mensen die het werk verrichten, succesvol blijven. Door toewijding van hun medewerkers te waarderen, dragen leiders bij tot de toekomst van de professionals en daarmee aan de toekomst van hun organisatie.

Life is good.

Marshall