Linkedin Twitter Facebook YouTube Mail

Change management: een misplaatst toverwoord

Verandering. Alles draait om verandering. Of om het met een duur woord te zeggen: change management. Wie vandaag de dag niet op de trein van de verandering stapt, lijkt wel verloren. Change management is echt het toverwoord van het moment. En als je dan al wat jaren op je teller hebt staan, zoals ik, dan vraag je je wel eens af: ‘Waarom toch al dat gedoe?’Ook ik geloof echt in verandering. Uiteraard. Maar ik kies dan wel voor de intelligente variant. En dat blijkt niet altijd evident. Dat leert de praktijk me elke dag. Internet heeft de wereld immers totaal opengegooid. Alles gaat sneller, de markt is veel groter geworden, en de technologische vooruitgang is verschroeiend. Micro-elektronica, informatica, hypermoderne telecommunicatie, biogenetica, sociale media...

Anticiperen
Alles verandert continu. En wat gebeurt er rondom ons? Sommige bedrijven zijn mee, andere moeten lossen. Zelfs een ronkende naam en een ijzersterke reputatie zorgen niet langer voor zekerheid. Kijk maar hoe Kodak de vloedgolf van de digitale fotografie compleet verkeerd ingeschat heeft. Ook Nokia werd in snelheid gepakt door de populariteit van het touchscreen. En nog voor de compact disc de cassettes goed en wel vervangen had, werd het downloaden van muziek de normaalste zaak van de wereld.

Eigenlijk draait alles om anticipatie. Intelligent omgaan met verandering betekent anticiperen, niet reageren. Nochtans kiezen heel wat bedrijven spijtig genoeg voor reactie. Ze reageren vaak te laat, en dat betekent meestal verlies van omzet en marktaandeel. En wat is dan steevast het resultaat? Dure consultants en verregaande herstructureringen. Om nog maar te zwijgen van de aandeelhouders die het bedrijf de rug toekeren.

Daarom pleit ik voor verandering op een intelligente manier. ‘Anticiperen’ in plaats van ‘reageren’, zelfs al gaat dat in het begin wel eens ten koste van de eigen producten. Echte innovators kannibaliseren nog liever hun eigen producten, dan ze te laten opvreten door nieuwkomers. Want nieuwe spelers liggen altijd op de loer. Ze ruiken de opportuniteit en anticiperen razendsnel omdat ze niet geblokkeerd worden door de erfenis van het verleden. Ze zorgen voor een snelle doorbraak en geven de oude garde het nakijken.

Wie op tijd anticipeert, weet zijn marktpositie te versterken. Steve Jobs was een echte meester in dit spel. Voorlopers trekken ook gemakkelijk kapitaal aan zodat investeren vlot verloopt.

Ingesteldheid
En weet je wat nu net verrassend is? Het is geen kwestie van ‘kunnen’ anticiperen, maar wel van ‘willen’ anticiperen. Alles draait met andere woorden om je gedrag en je ingesteldheid. De cultuur van je bedrijf is doorslaggevend! Hoe kijk jij eigenlijk tegen verandering aan?

Probleem is dat heel wat bedrijven de aardverschuiving die radicale innovaties kunnen teweegbrengen niet tijdig zien aankomen. Andere bedrijven zien de verandering dan weer wel maar staan er sceptisch tegenover zodat een gepaste reactie uitblijft. Ze redeneren te veel vanuit het verleden en geringschatten nieuwe baanbrekende ontwikkelingen. En bovenal: ze verliezen de veranderende levensstijl van de consument uit het oog! En laat dat nu precies een van de belangrijkste parameters zijn voor het sturen van verandering...

Conclusie
  • Change management is geen synoniem voor dure consultants. Change management staat voor het kweken van een dynamische en open bedrijfscultuur (outward-looking);
  • Change management is geen synoniem voor herstructureringen. Change management staat voor continu vooruitkijken en (anticiperend) vernieuwen.
  • Bedrijven die dagelijks op deze manier werken, gebruiken het begrip change management zelfs niet. Het is zo evident dat het gewoon ingebakken zit in hun cultuur!
Prettig weekend,

Herman

Ik illustreer graag vanuit onze eigen ervaringen in onderstaande tabel de meest voorkomende cultuurverschillen
Reageren Anticiperen
Management: vooral op routine, top-downaanpak met veel ja-knikkers Management: steeds op zoek naar vernieuwing, open cultuur met veel interactie, crossfunctioneel
Talent management: vooral campus recruitment en interne promotie met trage doorstroom Talent management: recruitment op alle niveaus met gezonde in- en uitstroom, snelle doorstroom
Stijl: conservatief, behoudend Stijl: bereid risico's te nemen
   
Analyse en extrapolatie Visionair
Innovatie via R&D Creatief op alle niveaus en in alle functies
Inward-looking, navelstaren Outward-looking, scouting
Benchmark intern en binnen de eigen sector Benchmark extern en buiten de eigen sector
Staan ver van de klant, verkoop is een 'kost' Staan kort bij de klant, verkoop is een 'investering'
Totale controle Joint ventures, spin-offs...
Vaak arrogant en autoritair Passioneel, bescheiden en leergierig
Vaak sceptisch Nieuwsgierig
Spenderen veel tijd binnen hun bedrijf! Spenderen veel tijd buiten hun bedrijf!
Leestip: “The Innovator's Dilemma: The Revolutionary Book That Will Change the Way You Do Business” (Clayton M. Christensen)

By Herman van Herterijck

"my ambition is to put the importance of pragmatic and continuous self-coaching on the agenda of current business leaders"

Share this column: